صفحه نخست تماس با ما تغییر رنگ
   
                                                                                                                        
راهنمای استفاده :
 Enter  یا  Space  : تولید  رمز  جدید }   {  +  و  -  : یکی یکی  زیاد  و  کم  }   {  Delete  یا  Back space  : تعداد حروف =>  خالی  }   {  اعداد  تنظیم  تعداد حروف  }
تعداد حروف :
7
عناصر :  0-9  فارسی
فقط بعضی از سایت‌ها و برنامه‌ها رمز فارسی را قبول می‌کنند.
 a-z  A-Z
  بقیه کاراکتر ها  
© 2011 by Behnam Bakhshi